COMPRESSOMETERS EXTENSOMETERSCONCRETE COMPRESSION Gauge Dia. 250 (เครื่องกดคอนกรีตแบบเข็ม)

CONCRETE COMPRESSION DIGITAL (เครื่องทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต)
ดูภาพขยาย


CONCRETE COMPRESSION DIGITAL (เครื่องทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต)
CONCRETE COMPRESSION DIGITAL เครื่องทดสอบกําลังอัดของแท่งคอนกรีตแบบ Digital

• เครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength) ของคอนกรีตด้วย ระบบไฮดรอลิก แบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลัง มีจอแสดงแบบตัวเลขดิจิตอลสามารถทดสอบกําลังด้วยความแม่นยําได้ตาม มาตรฐาน ASTM E-4

• กดอัดก้อนตัวอย่างคอนกรีตรูปทรง กระบอกขนาด dia. 15 x 30 cm. สี่เหลี่ยมขนาด dia. 15 x 15 x 15 (cm.)

• ตัวเครื่องเป็นโครงสร้างเหล็กมั่นคงแข็งแรง มีตะแกรง ป้องกันเศษคอนกรีต ด้านหน้าสามารถเปิดปิดเพื่อใส่วัสดุ ทดสอบได้โดยง่าย

• ชุดปั๊มน้ำมันแบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการเลื่อนได้ 2 อัตราความเร็ว โดยความเร็วแรกจะเร็ว และเปลี่ยนเป็นช้า โดยอัตโนมัติ เป็นอัตราความเร็วมาตรฐาน เมื่อแป้นกด กระทํากับตัวอย่าง และมีวาล์วปรับอัตราการเพิ่มแรง เพื่อให้เป็นไปโดยสม่ําเสมอถูกต้องตามขนาดของแท่งตัวอย่าง คอนกรีต ส่วนแสดงผลและเก็บข้อมูล

• จอแสดงผลแบบ LCD Digital Graphic มี Backlight มอง เห็นชัดเจนทั้งกลางแจ้งและในที่มีแสงน้อย

• คีย์บอร์ดป้อนข้อมูลจํานวน 24 คีย์ • แสดงค่าการเคลื่อนที่เป็นค่าแรงต่อนาที ขณะที่หน่วยแสดงผลหลักกําลัง แสดงผลในขณะที่ทดสอบ สามารถปรับอัตราการเพิ่มหรือลดแรงได้

• ตั้งวันเดือนปี และเวลาได้

• เปลี่ยนหน่วยได้ 4 หน่วย ดังนี้ Kg., kN. Ton, Pound

• ตั้งค่าจุดทศนิยมได้ 0 ถึง 4 ตําแหน่ง

• บันทึกข้อมูลได้มากสุด 9000 ข้อมูล และสามารถลบข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว ออกได้ เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่

• ดูข้อมูลที่บันทึกผ่านจอแสดงผลได้

• เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน RS-232

• พิมพ์รายงานออกไปยังเครื่องพิมพ์ที่เป็น DB25 ได้โดยตรง

• มีใบรับรองผลการตรวจสอบตรง ( Calibrate Certificate)

ASTM E-4

altปรับปรุงล่าสุด: พุธ, 08 ธันวาคม 2021 10:27
">

Chat