CONCRETE TEST HAMMER ( C380 )Concrete Test Hammer C380

CONCRETE TEST HAMMER (ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)
ดูภาพขยาย


CONCRETE TEST HAMMER (ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)
ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ( Concrete Test Hammer ) ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Concrete Test Hammer หรือ Schmitdh Rebound Hammer เป็นการหาค่าความแข็งคอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 cm. ทดสอบโดยการอ่านค่าแรงสะท้อนกลับ หรือค่า Rebound หรือค่า R ค่าที่ได้จะนำไปเปิดตารางเพื่อเทียบหาค่าความแข็งแรงของกำลังของคอนกรีตต่อไป สามารถวัดค่าความแข็งได้ในช่วง 100 - 700 Ksc

EN 12504: Part 2 , ASTM C805 , DIN 1048

BS 1881:202 , NF P18-417

  • MD-C110 ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Concrete Test Hammer.


ปรับปรุงล่าสุด: จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020 12:54