CONCRETE PAN MIXER (เครื่องผสมคอนกรีตในห้องทดสอบ)CONCRETE PRESSURE METER

CONCRETE PERMEABILITY (เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำคอนกรีต 8 เซลล์)
ดูภาพขยาย


CONCRETE PERMEABILITY (เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำคอนกรีต 8 เซลล์)
เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต 8 เซลล์ เป็นชุดทดสอบการดูดซึมน้ำผ่านแท่งคอนกรีตโดยทำการทดสอบกับชิ้นงานคอนกรีตที่หล่อสำเร็จและมีการเตรียมชิ้นงาน แล้วซึ่งจะต้องเป็นไปตามสภาวะการควบคุมความดันและเวลาที่กำหนด

- วาล์วทนแรงดันสูงสำหรับจ่ายแรงดันลม ขนาด 8 บาร์ จำนวน 8 ตัว

- มีเซลล์ใส่ตัวอย่างทดสอบจะเป็นแผ่นอคริลิค จำนวน 8 เซลล์ ขนาดความหนา 1 นิ้ว และมีน็อตสเตลเลสสำหรับจับยึดให้แน่นสนิทไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำและอากศที่ผ่านตัวอย่างทดสอบออกมายังภายนอกได้ จำนวน 9 ชุด

- วงแหวนสเตลเลสสำหรับบรรจุน้ำ จำนวน 8 วง

- มีเกจวัดแรงดันตัวเรือนทำสเตลเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว มีค่าการอ่านแรงดัน 10 บาร์ จำนวน 2 ตัว

- แผ่นปะเก็นยางที่มีใยอยู่ภายในเนื้อปะเก็นสำหรับการรั่วซึมของน้ำออกด้านข้างตัวอย่างทดสอบ มีความหนา 3 มิลลิเมตร จำนวน 10 วง

- มีหลอดทนแรงดันจะมีสเกลอ่านระยะการไหลผ่านของน้ำติดอยู่ที่ตัวหลอดทั้งหมด จำนวน 8 หลอด

- สายไฮดรอลิกส์ทนแรงดันสูงโดยเป็นแบบหัวต่อเกลียวทั้ง 2 ด้าน จำนวน 8 เส้น

- ชุดท่อสเตลเลสจ่ายแรงดันสูงจำนวน 2 ท่อ สำหรับแบ่งจ่ายแรงดันไปยังเซลล์ทดสอบ ข้างละ 4 ชุด เพื่อทำการแยกการทดสอบตามปริมาณของตัวอย่างได้

- ชุดจ่างแรงดันลมพร้อมชุดควบคุมแรงดันลงขนาด 8 บาร์ จำนวน 1 ชุด

- ชุดสายต่อแรงดันลมพร้อมหัวต่อแรงดันลม จำนวน 1 ชุด

- ชุดหล่อเรซินสำหรับหล่อตัวอย่างด้านข้างพร้อมโมล จำนวน 5 ชุด

- กล่องบรรจุอุปกรณืเซล์ใส่ตัวอย่างและอะไหล่ต่าง ๆ จำนาน 1 กล่อง

  • MD-C131 เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต 8 เซลล์ ( Concrete Permeability 8 cells )


ปรับปรุงล่าสุด: จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020 12:37