Kunzelstab Penetration TestLABORATORY VIBRATOR

KUNZELSTAB PENETROMETER (ชุดทดสอบ KUNZELSTAB)
ดูภาพขยาย


KUNZELSTAB PENETROMETER (ชุดทดสอบ KUNZELSTAB)
ชุดทดสอบ ( KUNZELSTAB PENETROMETER )

เป็นการทดสอบดินในสนาม โดยใช้ตุ้มน้ำหนัก 10 กิโลกรัมกระแทกท่อนเหล็กโดยตรงปลายต่อหัวเจาะรูปกรวย แรงต้านการเคลื่อนที่ของหัวเจาะจะบอกคุณสมบัติของชั้นดิน ผลการทดสอบแยกประเภทว่าเป็นดินอ่อนหรือดินแข็ง , ความหนาของชั้นดิน

DIN 4090

  • MD-S131 ชุดทดสอบ Kunzelstab Penetrometer Supplied complete with all necessary tools.
  • MD-S132 หัวเจาะ Replacement Cone for Kunzelstap


ปรับปรุงล่าสุด: จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020 12:37