ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ
ดูภาพขยาย


ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ
-       ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง  โดยมีมาตราขีดส่วนแบ่งและตัวเลขบอกค่าระดับ

-       มีความยาว 3, 4 หรือ 5 เมตร

-       กว้าง 5 เซนติเมตร  หนา 2 เซนติเมตร

-       มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องละ 1 เซนติเมตร เขียนตัวเลขกำกับลักษณะ หัวตั้งทุก 10 เซนติเมตร

-       สามารถพับเก็บได้

-       มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดที่ด้านหลังไม้วัดระดับ

-       มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน

-       มีโลหะหุ้มปลายรองรับไม้วัดระดับทั้งสองข้าง

-       มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บปรับปรุงล่าสุด: พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020 14:57