Get Adobe Flash player
สามขา CBRเครื่องทำระดับเลเซอร์ รุ่น GP-5108H

เครื่อง GPS Handheld เพื่อนงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ รุ่น Zenith02
ดูภาพขยาย


เครื่อง GPS Handheld เพื่อนงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ รุ่น Zenith02
Zenith 02 เป็นเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ชนิดความละเอียดปานกลาง เทคโนโลยี Leica ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ทำงานบนระบบ Microsoft Windows Mobile® 6.5 ทำให้การทำงานสะดวก และมีค่าถูกต้องที่ดี พร้อมกล้องถ่ายภาพจากงานสนามที่ปฏิบัติงาน เหมาะกับงาน GIS ในการเก็บข้อมูลตำแหน่ง สถานที่ต่างๆปรับปรุงล่าสุด: เสาร์, 21 กันยายน 2019 09:38