2. Sieve Shaker (เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน)3. Sample Splitters (เครื่องแบ่งตัวอย่าง 1 นิ้ว)

3. Moisture Can
ดูภาพขยาย


3. Moisture Can
Moisture Can

กระป๋องอลูมิเนียมใส่ตัวอย่าง พร้อมฝาปิด

- ขนาด 2 ออนซ์ , 50 mm. x 30 mm. (เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง)  

- ขนาด 3 ออนซ์ , 50 mm. x 40 mm. (เส้นผ่าศูนย์กลาง xสูง)  

- ขนาด 5 ออนซ์ , 63 mm. x 45 mm. (เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง)

- ขนาด 10 ออนซ์ , 73 mm. x 63 mm. (เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง)ปรับปรุงล่าสุด: พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020 11:07